Hantering av personuppgifter

Stålboms konditoris Personuppgiftspolicy enligt dataskyddsförordningen (GDPR)GDPR:

GDPR, Dataskyddsförordningen, stärker dina rättigheter när det gäller hur företag och andra organisationer hanterar dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som en organisation hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och att, i vissa fall, få dina personuppgifter raderade.

 

Personuppgifter:

Personuppgifter är all information som kan identifiera dig direkt eller indirekt t.ex. namn nummer, e-post, IP-adress, köphistorik, datum, tid m.m.

 

Dina rättigheter:

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter som en organisation har om dig. 

 

Du har:

 

Rätt till radering

Rätt till rättelse

Rätt att ta del av dina uppgifter

Rätt till information

Rätt till begränsning

Rätt att invända

Rättigheter när beslut fattas automatiskt

Rätt att flytta dina uppgifter

 

Stålboms konditoris personuppgiftspolicy:

Vi arbetar strikt i enlighet med dataskyddsförordningens personuppgiftspolicy. Enligt denna förordning måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Stålboms konditori bekräftar du detta samtycke.


Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Stålboms i egenskap av personuppgiftsansvarig.


Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll samt i marknadsföringssyfte. Stålboms Konditori kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

 

Läs gärna mer om GDPR och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/).